Добре дошли в сайта на НЧ "ПОСТОЯНСТВО" 1856, ЛОМ

БИБЛИОТЕКА

Библиотека
Главен Библиотекар - Йорданка Тушанска
Телефони за контакт:
Стационарен: +359 971 6 64 72
GSM: +359 878 354 174
Е-mail: biblioteka_lom@abv.bg
Библиотека
Библиотеката при НЧ ”Постоянство” 1856 гр. Лом е създадена през 1848 година към училището, където е учител Кръстьо Пишурка.

     Тя е общодостъпна и е най-големият библиотечно-библиографски информационен център на територията на община Лом. Основната функция на библиотеката е да събира, организира и предоставя за ползване библиотечно-библиографска информация. Притежава 111 000 тома библиотечни единици-книги, периодични, графични и картографски издания, диафилми, видеокасети, аудиокасети, СD, грамофонни плочи и ценен нотен материал, съхраняват се 163 старопечатни, редки и ценни заглавия. Друг ценен фонд е краеведската сбирка, която наброява 320 тома.

     Това огромно богатство е организирано в следните отдели: комплектуване, фондове и каталози, заемна за възрастни, обща читалня,справочен отдел, отдел краезнание, детски отдел с читалня и комплексен отдел „Изкуство”.

     Библиотеката поддържа система от каталози и картотеки в помощ на читателите: генерален, азбучен и систематичен каталог, тематични картотеки в читалните, краеведска картотека и други.

     През 2004 г. се постави начало на автоматизация на библиотечните процеси: обработка на книги и статии. Библиотеката е включена в проект Глобални библиотеки - ”Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникация за всеки”. Чрез реализацията на този проект, библиотеката ще предлага интернет услуги.

      Библиотеката е реализирала следните проекти: „На театър в Лом”, Национален литературен конкурс „Милена Авонеди Лом-2004” , Национален литературен конкурс”Дарителството и приносът му за развитието на местната общност”, „Професионално обучение на деца от 15-18 години от ДД ”Милосърдие” гр. Лом”.

 За попълване на библиотечните фондове библиотеката защити следните проекти: ”Помощ за библиотеките - 2004”, „Българската художествена литература в нашите библиотеки” - 2005 и 2006 г., „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 2007 и 2008 год.

      Библиотеката е колективен член на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Библиотека

КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
ИЗГРАДЕНА ПО ПРОГРАМА: БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ - МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА ВСЕКИ 2009 - 2013. ПРОГРАМАТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ПЪРТНЬОРСТВОТО НА МК, НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ, БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ, ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ И ПРОГРАМАТА НА ООН ЗА РАЗВИТИЕ.
ВОДЕЩИ ИНСТИТУЦИИ: МИНИСТИРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ПРОГРАМАТА НА ООН ЗА РАЗВИТИЕ /ПРООН/
ПРОЕКТЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРОЕКТ №00071115
ПАРТНЬОР: ОБЩИНА ЛОМ
ПАРТНЬОР И БЕНЕФИЦИЕНТ: НЧ "ПОСОТЯНСТВО" 1856 БИБЛИОТЕКА

По тази програма нашата библиотека получи 13 настолни компютри, 1 лаптоп, мулти-функционално устройство ксерокс, цветен принтер - ксерокс, проектор с екран. Програмата осигурява ползването на компютрите от потребителите, достъп до безплатни и електронни услуги, както и обучение на граждани и библиотекари. Нашата библиотека ще бъде обучителен център за библиотекарите от селищната система.

Библиотеката поставя началото на ежегоден Национален литературен конкурс „Яна Язова” за разказ през 2007 година

Снимки от живота на Яна Язова.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg